Διακόπτης Γωνιακός antilime (ειδικό τεφλόν για άλατα)

418_06_01418-06-01
Κρουνοποιΐα, Γωνιακός διακόπτης. Παράγεται σε 2 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα