Ορειχάλκινα εξαρτήματα

316-00-01
Ορειχάλκινο εξάρτημα. Πλαστικού σωλήνα - μονοσωληνίου. Παράγεται σε 1 χρώμα.
Περισσότερα
211-00-074
Ορειχάλκινο Εξάρτημα, Μηχανικής σύνδεσης πολυαιθυλαινίου. Παράγεται σε 9 διαστάσεις.
Περισσότερα
209-00-0717
Ορειχάλκινο Εξάρτημα, Μηχανικής σύνδεσης πολυαιθυλαινίου. Παράγεται σε 9 διαστάσεις.
Περισσότερα
604-00-01
Ορειχάλκινο εξάρτημα, πολυστρωματικής βιδωτό. Παράγεται σε 5 διαστάσεις.
Περισσότερα
210-00-005
Ορειχάλκινο εξάρτημα Μηχανικής σύνδεσης πολυαιθυλαινίου (PVC-PE), Παράγεται σε 9 διαστάσεις.
Περισσότερα
154-00-0218
Ορειχάλκινο εξάρτημα, Χαλκοσωλήνα κολλητά. Παράγεται σε 23 διαστάσεις.
Περισσότερα
155-00-02
Ορειχάλκινο εξάρτημα, Χαλκοσωλήνα κολλητά. Παράγεται σε 22 διαστάσεις.
Περισσότερα
151-00-0149
Ορειχάλκινο εξάρτημα, εξάρτημα χαλκοσωλήνα, θηλυκή γωνία. Παράγεται σε 6 διαστάσεις.
Περισσότερα
123-00-0037
Ορειχάλκινο εξάρτημα. βιδωτό, σύνδεσμος δεξαμενής. Παράγεται σε 8 διαστάσεις
Περισσότερα
152-00-0121
Ορειχάλκινο εξάρτημα, Χαλκοσωλήνα κολλητά. Παράγεται σε 6 διαστάσεις.
Περισσότερα
124-00-028
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 3 διαστάσεις.
Περισσότερα
153-00-0023
Ορειχάλκινο εξάρτημα Χαλκοσωλήνα κολλητά, Παράγεται σε 4 διαστάσεις
Περισσότερα
101-00-034
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό
Περισσότερα
102-00-003
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 4 διαστάσεις.
Περισσότερα
132-00-0395
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 9 διαστάσεις.
Περισσότερα
107-00-016
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 3 διαστάσεις
Περισσότερα