Χαλκοσωλήνα κολλητά

154-00-0218
Ορειχάλκινο εξάρτημα, Χαλκοσωλήνα κολλητά. Παράγεται σε 23 διαστάσεις.
Περισσότερα
155-00-02
Ορειχάλκινο εξάρτημα, Χαλκοσωλήνα κολλητά. Παράγεται σε 22 διαστάσεις.
Περισσότερα
151-00-0149
Ορειχάλκινο εξάρτημα, εξάρτημα χαλκοσωλήνα, θηλυκή γωνία. Παράγεται σε 6 διαστάσεις.
Περισσότερα
152-00-0121
Ορειχάλκινο εξάρτημα, Χαλκοσωλήνα κολλητά. Παράγεται σε 6 διαστάσεις.
Περισσότερα
153-00-0023
Ορειχάλκινο εξάρτημα Χαλκοσωλήνα κολλητά, Παράγεται σε 4 διαστάσεις
Περισσότερα