Γωνία αρσ-θηλ συστολική

112-01-01
Ορειχάλκινο Εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 1 διάσταση από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα