Βιδωτά

123-00-0037
Ορειχάλκινο εξάρτημα. βιδωτό, σύνδεσμος δεξαμενής. Παράγεται σε 8 διαστάσεις
Περισσότερα
124-00-028
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 3 διαστάσεις.
Περισσότερα
101-00-034
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό
Περισσότερα
102-00-003
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 4 διαστάσεις.
Περισσότερα
132-00-0395
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 9 διαστάσεις.
Περισσότερα
107-00-016
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 3 διαστάσεις
Περισσότερα
136-00-01
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 1 διάσταση.
Περισσότερα
109-00-0175
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 8 διαστάσεις.
Περισσότερα
137-00-01
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 1 διάσταση.
Περισσότερα
130-00-077
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 5 διαστάσεις.
Περισσότερα
103-00-031
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 4 διαστάσεις.
Περισσότερα
119-00-033
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 6 διαστάσεις.
Περισσότερα
117-00-006
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό.Παράγεται σε 6 διαστάσεις,
Περισσότερα
141-01-016
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 3 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
115-00-041
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 9 διαστάσεις.
Περισσότερα
116-01-0177
Ορειχάλκινο εξάρτημα, βιδωτό. Παράγεται σε 10 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή
Περισσότερα