Φίλτρο πετρελαίου νεροπαγίδα με εξαεριστικό & σίτα αλουμινίου