Ανοιγόμενη βάση

Δεν ορίστηκε εικόνα
Βάση ηλιακού θερμοσίφωνα.Παράγεται σε 5 διαστάσεις.
Περισσότερα