Πολυστρωματικής βιδωτά & σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων (PEX-AL-PEX)

604-00-01
Ορειχάλκινο εξάρτημα, πολυστρωματικής βιδωτό. Παράγεται σε 5 διαστάσεις.
Περισσότερα
610-00-0073
Ορειχάλκινο εξάρτημα, Πολυστρωματικής βιδωτό. Παράγεται σε 9 διαστάσεις
Περισσότερα
609-00-016
Ορειχάλκινο εξάρτημα, πολυστρωματικής βιδωτό. Παράγεται σε 9 διαστάσεις.
Περισσότερα
611-004
Ορειχάλκινο εξάρτημα, πολυστρωματικής βιδωτό. Παράγεται σε 5 διαστάσεις.
Περισσότερα
601-00-01
Ορειχάλκινο εξάρτημα, πολυστρωματικής βιδωτό. Παράγεται σε 7 διαστάσεις.
Περισσότερα
602-00-011
Ορειχάλκινο εξάρτημα, πολυστρωματικής βιδωτό. Παράγεται σε 7 διαστάσεις.
Περισσότερα
605-00-01
Ορειχάλκινο εξάρτημα, πολυστρωματικής βιδωτό. Παράγεται σε 5 διαστάσεις.
Περισσότερα
612-00-0081
Ορειχάλκινο εξάρτημα, πολυστρωματικής βιδωτό. Παράγεται σε 4 διαστάσεις.
Περισσότερα
603-00-0188
Ορειχάλκινο εξάρτημα, πολυστρωματικής βιδωτό. Παράγεται σε 7 διαστάσεις.
Περισσότερα