Ενισχυτικά χαλκοσωλήνα sterns

513-01-01
Ορειχάλκινο Εξάρτημα, Σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 4 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα