Κάνουλα antilime (ειδικό τεφλόν για άλατα)

409-06-01
Κρουνοποιϊα. Παράγεται σε 1 διάσταση από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
410-06-015
Κρουνοποιϊα. Παράγεται σε 1 διάσταση, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα