Σφαιρικοί διακόπτες

403-00-01
Σφαιρικός διακόπτης αρσενικός-θηλυκός με λαβή. Παράγεται σε 6 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή
Περισσότερα
416-30-014
Σφαιρικός διακόπτης αρσενικός-θηλυκός με πεταλούδα και Ρακόρ. Παράγεται σε 3 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή
Περισσότερα
405-30-018
Σφαιρικός διακόπτης αρσενικός-θηλυκός με πεταλούδα. Παράγεται σε 3 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή
Περισσότερα
404-30-01
Σφαιρικό διακόπτης θηλυκός με πεταλούδα. Παράγεται σε 3 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή
Περισσότερα
401-30-01
Κρουνοποιϊα, Σφαιρικός διακόπτης. Παράγεται σε 9 διαστάσεις από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
401-06-013
Σφαιρικός διακόπτης θηλυκός με λαβή. Παράγεται σε 9 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
403-06-01
Σφαιρικός διακόπτης αρσενικός-θηλυκός με λαβή. Παράγεται σε 6 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
404-06-013
Κρουνοποιΐα, Σφαιρικός διακόπτης θηλυκός με πεταλούδα. Παράγεται σε 3 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή
Περισσότερα
405-06-0198
Σφαιρικός διακόπτης αρσενικός-θηλυκός με πεταλούδα. Παράγεται σε 3 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή
Περισσότερα
416-06-018
Σφαιρικός διακόπτης αρσενικός-θηλυκός με πεταλούδα και Ρακόρ. Παράγεται σε 4 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή
Περισσότερα
417-06-01
Σφαιρικός διακόπτης κολλητός χαλκού. Παράγεται σε 4 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
429-06-011
Σφαιρικός διακόπτης αερίου θηλυκός με λαβή.Παράγεται σε 7 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή
Περισσότερα
7
Σφαιρικός Διακόπτης.
Περισσότερα