Σύσφιξης χαλκοσωλήνα (ορειχάλκινο δακτυλίδι)

510-00-0048
Ορειχάλκινο εξάρτημα, σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 3 διαστάσεις
Περισσότερα
509-00-022
Ορειχάλκινο εξάρτημα, Σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 3 διαστάσεις.
Περισσότερα
503-00-06
Ορειχάλκινο εξάρτημα, σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 1 διάσταση.
Περισσότερα
511-01-0185
Ορειχάλκινο εξάρτημα, ρακόρ σύνδεσης. Παράγεται σε 9 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
502-01-00
Ορειχάλκινο εξάρτημα. Παράγεται σε 8 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
501-01-0075
Ορειχάλκινο εξάρτημα, σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 11 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή
Περισσότερα
505-01-0185
Ορειχάλκινο εξάρτημα, σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 9 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
503-01-01
Ορειχάλκινο Εξάρτημα, Σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 6 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
504-01-01
Ορειχάλκινο Εξάρτημα, Σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 9 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
509-01-01
Ορειχάλκινο Εξάρτημα, Σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 12 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
510-01-0194
Ορειχάλκινο Εξάρτημα, Σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 13 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα
513-01-01
Ορειχάλκινο Εξάρτημα, Σύσφιξης χαλκοσωλήνα. Παράγεται σε 4 διαστάσεις, από 1 κατασκευαστή.
Περισσότερα