Απλή 11/2”

488-00-01
Ύδρευση. Παράγεται σε 1 διάσταση.
Περισσότερα